Som boendes i Stockholm har du säkerligen hört talas om porslinsfabriken i Gustavsberg. Det är ett besöksmål som inte bara lockar stockholmare, utan även turister från utlandet och resten av Sverige.

Verksamheten med att tillverka porslin började i mitten av 1820-talet, medan man 120 år senare även började tillverka produkter av plast. Det är dock det förstnämnda, alltså porslinet, som fabriken i Gustavsberg är mest känd för. Idag har man rivit byggnader i anslutning till fabriken för att bereda plats åt bostäder – men huvudbyggnaden och ett museum finns kvar för allmänheten att beskåda.

Historia

Historian börjar kring 1937 började AB Gustavsberg att tillverka sanitetsporslin, en verksamhet som lades ned år 2014. Nämnas bör dock att Gustavsbergsprodukter tillverkas av tyska Villeroy & Boch än idag, men på andra orter. Idag sker porslinstillverkningen i Gustavsberg i en – i sammanhanget – väldigt liten omfattning. Detta i HPF:s (Hushållsporslinsfabriken) regi.

Namnet Gustavsberg kommer från ett tegelbruk som anlades på platsen under 1600-talet. Tegelbruket fördes upp för att kunna bygga en herrgård åt grevinnan Maria Sofia De la Gardie. I början av 1800-talet delades byggnaderna upp – herrgården blev då Farsta och tegelbruket fick heta Gustavsberg. Dessförinnan hade båda namnen använts i referens till godset.

Porslinsverksamheten inleddes under sen vinter 1825, då en grosshandlare och ett kommerseråd kom att inrätta ett bolag för just porslinstillverkning. I mars fick man ett så kallat kommerskollegium, och de nästkommande åren kom tiotals olika byggnader att föras upp i området.

Museet idag

Idag ser området inte riktigt ut som det har gjort. Flertalet byggnader har till exempel rivits för att ge plats åt bostäder. I det som tidigare var Torkhuset, finns idag ett museum som är öppet för allmänheten. I skrivande stund (2018) är museet stängt för renovering, och beräknas öppna tidigast sommaren 2019.

I museet finns ett antal basutställningar som illustrerar porslinets historia. Bland annat finns ett fokus på porslin ur ett internationellt perspektiv, på den tillverkning som skedde i Gustavsberg under 1800-talet samt ett fokus på design med verk från kända formgivare.