Gustavsberg är idag centralort i Värmdö kommun, och har under lång tid varit av stor betydelse för Stockholm och Värmdö. Att orten har varit befolkad länge råder det knappast några tvivel om. Alldeles intill hamnen finns till exempel Farsta Gårds Gravfält, där gravar från yngre järnåldern än idag är en sevärdhet.

Betydande historiska moment i korthet

  • Medeltiden. Under medeltiden byggdes ett antal gårdar i området. I mitten på 1500-talet vet man till exempel att det fanns två skattegårdar i det som kallades för Farsta by. Värt att notera är att gårdarna i Farsta i början av 1600-talet hade 60 tunnland åkermark, vilket var ovanligt mycket för att vara i Stockholms skärgård.
  • 1640. År 1640 tog friherren och riksdrotsen Gabriel Gustafsson Oxenstierna över Farsta i en bytesaffär med kronan. Efter hans död ärvdes egendomen av sonen Gustaf, som byggde ett stenhus i området. För att få fram byggmaterial lät han även uppföra ett tegelbruk. Efter Gustafs död 1648 tog hans änka Maria Sofia De la Gardie över godset. Tegelbruket döpte hon till Gustafsberg efter den avlidne maken.
  • 1719. Under sommaren 1719 plågades den svenska civilbefolkningen av rysshärjningarna. Främst var det just kring Östersjökusten – däribland Stockholm och Gustavsberg – som den ryska flottan ägnade sig åt terroraktiviteter. Under dessa härjningar brändes Farsta ned.

Porslinsfabriken

År 1825 revs det ovan nämnda tegelbruket och en porslinsfabrik byggdes. Fabriken stod klar 1826 och lät uppföras av Herman Öhman och Fredrik Rodhe samt Johan Olof Wennberg, som var delägare.

I och med detta kom Gustavsberg att bli en snabbt växande bruksort. År 1902 såg framstående personer i orten till att bilda en egen kommun 1902, ett administrativt arrangemang som alltså inte längre finns kvar. Syftet var att slippa inblandning från Värmdös kommunalpolitiker.

Värt att nämna är att det dröjde tills 1919 innan en fackförening bildades i Gustavsberg. Skälet tros främst ha varit att arbetsvillkoren helt enkelt var väldigt goda här. När ett fackförbund väl bildades var det inte något som fabriksledningen såg med särskilt blida ögon på.

Centrum och hamnen

Gustavsberg anses inte idag längre vara ett brukssamhälle. Porslinsverksamheten minskade successivt och kom att försvinna nästan helt under 2000-talet. Det dröjde inte länge förrän kontor och bostäder byggdes vid hamnen, där fabrikens byggnader tidigare hade legat. Idag finns även en galleria och ett flertal butiker och restauranger i närheten av hamnen.